Buscar


 
Revista Número Título
 
Non hai resultados
 
Consellos de busca:
  • Os termos de busca non distinguen minúsculas/MAIÚSCULAS
  • Ignóranse as palabras comúns
  • Por defecto só se recuperan os artigos que conteñen todos os termos da busca (úsase por defecto o operador AND)
  • Combine diferentes palabras con OR para encontrar artigos que conteñan calquera dos termos; p.e., formación OR investigación
  • Use parénteses para crear consultas máis complexas; p.e., arquivo ((revista OR congreso) NOT tese)
  • Para buscar unha frase exacta, póñaa entre comiñas; p.e., "publicacións de acceso aberto"
  • Se quere excluír unha palabra póñalle como prefixo - ou NOT; p.e. online -política ou online NOT política
  • Use * nun termo como comodín para atopar calquera secuencia de caracteres; p.e., moralidade soci* encontraría documentos que conteñan "sociolóxico" ou "socioloxía"

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391