Innovación educativa

Innovación Educativa é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.
Innovación Educativa
aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, REDIB e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).
No índice RESH, Innovación Educativa sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science.
Innovación Educativa publícase en galego, español, inglés e portugués.

 

Imagen de la Página Inicial de la Revista

Novas

Non hai novas.
 
Máis Novas...

No 28 (2018): No centenario do Instituto-Escuela: pasado, presente e futuro dos centros integrados de ensino primario e secundario

Táboa de contidos

Introdución

Eulogio Pernas Morado
 Español

Traballos por invitación

Raquel Vázquez Ramil, Ángel Serafín Porto Ucha
 Español
1-17
Raquel Vázquez Ramil, Ángel Serafín Porto Ucha
 Gallego
19-42
Encarnación Martínez Alfaro
 Español
43-60
Patricia Delgado Granados
 Español
61-75
Fernando Andrés Rubia
 Español
77-91
Màrius Martínez Muñoz, Carmina Pinya Salomó
 Español
93-112
María Julia Diz López
 Español
113-124
Ana Mª Porto Castro, Isabel Sánchez Manso
 Español
125-137

Artigos

Sara Suárez-Manzano, Alberto Ruiz-Ariza, Sebastián López-Serrano, Emilio J. Martínez López
 Español
139-152
Estefanía Mosquera Castro, Iria Sobrino Freire, Patricia Carballal Miñán, María Montserrat Muriano Rodríguez
 Español
153-169
Tania Blanco Sánchez
 Español
171-188
Víctor Valdés Sánchez, Prudencia Gutiérrez Esteban
 Español
189-204
María Nieves Alonso García, David Carrizo Aguado
 Español
205-215
Rocío G-Pedreira
 Español
217-232
María José Cornejo Sosa, Inmaculada Gómez-Jarabo
 Español
233-248
Lorena Casal Otero, Beatriz García Antelo
 Español
249-258

Documentación

Julia María Crespo Comesaña
 Español
259-261
Jesús García Álvarez
 Español
263-264
Cristian Maneiro Alonso
 Español
265-265
Enelina María Gerpe Pérez, Luis Fernando Pérez Méndez
 Español
267-274


Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391