Innovación educativa

Innovación Educativa é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.
Innovación Educativa
aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, REDIB e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).
No índice RESH, Innovación Educativa sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science.
Innovación Educativa publícase en galego, español, inglés e portugués.

 

Imagen de la Página Inicial de la Revista

Novas

Non hai novas.
 
Máis Novas...

No 29 (2019): Respostas educativas innovadoras ao cambio climático

Acceso Abierto Acceso aberto  Acceso Restringido Acceso baixo subscrición

Táboa de contidos

Introdución

Eulogio Pernas Morado
 Español
I-II

Traballos por invitación

Francisco Sóñora Luna
 Gallego
1-4
Francisco Sóñora Luna, Aitor Alonso Méndez, Antonio García-Vinuesa
 Español
5-26
Francisco Sóñora Luna, Emilio Fernández Suárez, Carlota Barañano Carrión, Aitor Alonso Méndez
 Gallego
27-43
Rosa Maria Catala, Ana María Jiménez Aparicio, Ernesto Rico Diener
 Español
45-59
José Antonio Caride Gómez, Pablo Ángel Meira Cartea
 Español
61-76

Artigos

Marta Recio Criado, María Altamirano Jeschke, Elena Bañares España, Baltasar Cabezudo Artero, Blanca Díez Garretas, Antonio Flores Moya, José García Sánchez, Noelia Hidalgo Triana, Inmaculada Lozano Torelli, Teresa Navarro del Águila, Andrés Vicente Pérez Latorre, Mª Mar Trigo Pérez, Ángel Enrique Salvo Tierra, Antonio Picornell Rodríguez
 Español
77-94
Ricardo Carcelén González
 Español
95-108
Carlos Rosales López
 Español
109-123
Nuria Abal Alonso, Eduardo José Fuentes Abeledo, Pablo César Muñoz Carril
 Español
125-139
Francisco Javier Vigier-Moreno, Raquel Lázaro Gutiérrez
 Español
141-156
Antón Costa Rico
 Gallego
157-197

Documentación

Francisco Iniesto
 Español
199-200
Cristian Maneiro Alonso
 Español
201-201
Cristina Varela Portela
 Español
203-204


Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391