Detalles de autor/a

Fernández-Pereiro, Mario, España

  • Vol 36 (2017) - Artículos
    Asentamentos fortificados no interior da Gallaecia en época tardoimperial e sueva (séc. IV-VI): Un achegamento a partir de varios casos de estudo
    Resumen   Gallego


Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391