O proceso de abandono dos castros. “Continuidades” e “rupturas” entre a Idade do Ferro e a Alta Idade Media. Un estado da cuestión

Brais Rodríguez Sánchez

Resumen


Neste traballo levaremos a cabo unha lectura historiográfica das diferentes aproximacións vertidas pola investigación arqueolóxica relativas á existencia de “continuidades” e “rupturas” ao longo do proceso de abandono dos castros. Por outra banda, pretendemos chamar a atención sobre a necesidade de revisar os termos de “continuidade e cambio”, de tal xeito que, ademais de superar o binomio de posturas formado por “rupturistas” e “continuistas”, nos permita reflexionar sobre o peso e a presenza, trala integración do Noroeste no ámbito doImperio, de realidades e tradicións locais anteriores.

Palabras clave


Continuidade; Cambio; Ruptura; Castro; Postcolonialismo; Hibridación; Idade do Ferro; Alta Idade Media

Texto completo

Gallego

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Gallaecia
ISSN 0211-8653
ISSN-e 2445-3927
Universidad de Santiago de Compostela / Departamento de Historia IServicio de Publicaciones e Intercambio Científico

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391