Rexistrarse

Rexistrarse permite aos lectores recibir as táboas de contido de cada número publicado e aos autores o envio de artigos para a súa publicación. Vostede pode tamén subscribir, en cada revista, Alertas para recibir notificacións de novos contidos, novas...

Complete este formulario para rexistrarse na revista.

Prema aquí se xa está rexistrada/o nesta ou noutra revista deste sitio web.

Perfil

(true)
Seleccione a lingua e introduza toda a información nesa lingua. Para introducir a información noutra/s lingua/s, seleccione a/s lingua/s e introdúzaa. Cando finalice, prema en Gardar
O nome de usuaria/o debe conter só letras en minúscula, números, e guións/guións baixos.
O contrasinal debe conter, como mínimo, 6 caracteres.
  Lois Dobarro Bugallo = LDB

NULL (A túa institución, ex. "Universidade de Santiago de Compostela")
Información de protección de datos

O identificador ORCID podese obter en registro ORCID. Vostede debe aceptar os patróns para a presentación de iD ORCID e incluir a URL completa (por exemplo: http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(p.e., departamento e posto)
Idiomas que coñece
: Recibirá unha notificación cando apareza un novo número da revista.
: Pode enviar artigos á revista.

* Campos obrigatorios

Información de protección de datos

Conforme o Regulamento UE 2016/679, os datos recabados serán tratados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no tratamento “Xestión do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico” coa finalidade de “xestión dos autores e/ou xestores e usuarios das obras monográficas e revistas editadas polo  Servizo de Publicacións e Intercambio Científico”.

O responsable de dito tratamento é a Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e Servizos, os seus datos de contacto son Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n, 15782- Santiago de Compostela, mail: vr.comunicacion@usc.es, teléfono 881 811 011.

O Delegado de Protección de Datos é José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es

A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas persoas interesadas.

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica da USC https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm

Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que consideren oportuna.

No caso de non facilitar o consentimento, os datos non será tratados, pero non se lle poderá ofertar o servizo.

Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Cumprida a finalidade, os datos bloquearanse hasta que transcorran os prazos de prescrición aplicables.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en

http://www.usc.es/es/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.htmlServizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391